Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01683595085
 • Lê Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐH KT-TC
  • Điện thoại:
   0986202819
  • Email:
   vanle202819@gmail.com
 • Huỳnh Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   01212780010
  • Email:
   huynhthithumg@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn